Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność AM i PSK w Krakowie

„Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» AM i PSK w Krakowie”, pismo wydawane 25 III 1981 – 1986 przez KZ „S” Akademii Medycznej i Państwowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Ukazało się 78 n-rów; w 1981 – 7 n-rów, o obj. 8–20 s., w formacie A4, w nakł. 250–500 egz., drukowanych techniką offsetową, ilustrowane; od nr 8 (II 1982) z podtytułem: „Wydanie wojenne”, format A4, druk na powielaczu, nakł. 100 egz.; wydania spec. 9 i 16 V 1986; wychodziło nieregularnie. W składzie redakcji: Ryszard Bocian, Jan Ciećkiewicz, Adam Kokosiński, Janusz Kutyba, Tadeusz Librowski, Jacek Marchewczyk (od n-ru 7), Ilona Molicka, Barbara Niedźwiecka, Adam Szczawiński. Do 13 XII 1981 informowano na bieżąco o działaniach KZ „S”, władz krajowych i regionalnych „S” Służby Zdrowia, o uchwałach i in. dokumentach „S”, przedstawiano problemy organizacyjne i socjalne pracowników służby zdrowia, zasady wynagradzania, propozycje reformowania ochrony zdrowia. Po 13 XII 1981 zamieszczano bieżące informacje o represjach, protestach organizowanych przez „S”, formach samopomocy, możliwych formach podziemnej działalności związkowej; informowano o pracach administracji Akademii Medycznej w Krakowie, o kolaborantach. W dodatku spec. „Znad Trumny Księdza Jerzego Popiełuszki” opublikowano mowy pogrzebowe przedstawicieli środowiska medycznego – Jerzego Jabłońskiego (lekarza) i Elżbiety Murawskiej (pielęgniarki). Wydania spec. z 9 i 16 V 1986 zawierały opracowanie Anny Stereckiej i Stanisława Majdy Skażenie środowiska krakowskiego pierwiastkami promieniotwórczymi po awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu oraz Społecznej Komisji Zdrowia Regionu Małopolska Uwagi dotyczące potencjalnego zagrożenia ludności Krakowa w związku z awarią elektrowni atomowej w ZSRR. Kolportowane w Krakowie i Regionie Małopolska.

Stanisław Grzonkowski

Opcje strony

do góry