Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny NZS Lublin

„Biuletyn Informacyjny NZS Lublin. Wydanie Wojenne”, pismo podziemne wydawane przez NZS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od XII 1981/I 1982 do XI 1982, założone przez studentów Krzysztofa Hariasza, Arkadiusza Kutkowskiego, Wiesława Ruchlickiego i Emila Wardę (równolegle zainicjowali także podziemny „Informator »Solidarność« Region Środkowo-Wschodni”. Ukazało się co najmniej 7 nr. (obj. 4–10 s., druk na powielaczu białkowym; nr 1 na ramce; nakł. kilkaset egz., format A4). W redakcji: K. Hariasz, A. Kutkowski, W. Ruchlicki i E. Warda (nr 1 i 2 z II 1982). 16 II 1982, po ich aresztowaniu, Krzysztof Grudzień i Wiktor Tomasz Grudzień (od nr. 3 z III 1982). Numery 1–3 drukowano w mieszkaniu Grudniów przy ul. Findera w Lublinie. Krzysztof Dybciak i Wiesław Halej, związani z podziemnym wydawcą Janem Magierskim (od nr. 4). W stopce pisma w nr. 3 występuje fikcyjna nazwa Wolna Drukarnia Polowa im. Porucznika Gałązki, w nr. 5. Wolna Wałkowa Drukarnia Polowa im. Jumżagijna Cedenbała. Zamieszczano bieżące dokumenty dot. środowiska akademickiego (m.in. w nr. 5 z VI 1982 komunikat Międzyuczelnianego Komitetu Oporu NZS w Lublinie z 2 VI 1982 o tzw. czystkach na uczelniach lubelskich oraz uchwałę Senatu UMCS z 5 VI 1982 dot. odwołania rektora UMCS Tadeusza Baszyńskiego), informacje nt. aktualnej sytuacji (m.in. o zatrzymaniach), komentarze, przedruki z prasy podziemnej (m.in. z „Tygodnika Mazowsze”) oraz poezję. W nr. 2 i 3 na ostatniej s. publikowano „duPeReL – Niezależny Dodatek Satyryczny”. Kolportaż W. T. Grudzień.

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry