Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny NZS PŁ

„Biuletyn Informacyjny NZS PŁ”, podtytuł „Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Łódzkiej”; nieregularne podziemne łódzkie pismo o charakterze środowiskowym wydawane przez działaczy podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Łódzkiej VIII 1985 – X 1987. Ukazało się 16 nr., w tym: 2 wersje nr. 12, 2 wersje pierwszej strony nr. 13, 2 nr. specjalne – nr 10 jako list powitalny do studentów I roku w roku akademickim 1986/1987 i nr 15 dla uczestników targów Interfashion ’87 oraz dodatek sygnowany datą 9 V 1987, jako Odezwa do nowego rektora Politechniki Łódzkiej, który miał być wybrany przez Senat PŁ 13 V 1987 r. Część nr. opatrzona była stemplem NZS. Tytuł o obj. 1–4 s. formatu A4; dodatek w formacie A5 w poziomie. Druk Druk „Druk”, tygodnik „S” Regionu Mazowsze wydawany II – X 1982 w Warszawie; od n-ru 7 podtytuł: „Tygodnik związkowy”. techniką matrycy białkowej na szybie z flanelą, matrycy białkowej na ramce oraz na powielaczu bębnowym. Nakład 500 egz. Drukowali Piotr Swaczyna i Radosław Purgał oraz Jan Waliszewski (okazjonalnie nr 3) w: domku na działce rodziców Ryszarda Prokopa, studenta Wydz. Elektrycznego PŁ, mieszkaniu Stefanii i Piotra Purgałów przy ul. Komfortowej w Łodzi, mieszkaniu prof. Włodzimierza Waliszewskiego przy ul. Hufcowej w Łodzi, domku Józefy Klima przy ul. Ogrodniczej w Żdżarach k. Łodzi, pracowni rodziny Bartłomieja Łukaszewicza, studenta Wydz. Chemicznego PŁ przy ul. Urzędniczej w Łodzi oraz Tomasz Stefaniak na powielaczu w siedzibie Zarządu Środowiskowego AZS w Łodzi przy ul. Sienkiewicza tamże. Część nr. wydrukowana na powielaczu bębnowym pożyczonym od działacza KPN Wiesława Żyżniewskiego. W redakcji: Jacek Klinkiewicz, Radosław Purgał, Tomasz Stefaniak, Piotr Swaczyna i Marek Wiernik. Redaktorem techn. był Radosław Purgał. Pismo zawierało gł. art. własne dotyczące m.in.: strajku studentów w Łodzi w I i II 1981 i powstania NZS, represji w stosunku do działaczy „S” i KPN, walki w obronie niezależności Studenckiego Radia Żak na PŁ, upamiętnienia polskich oficerów zamordowanych przez NKWD w 1940 oraz zamordowania w Olsztynie przez ZOMO 2 XI 1985 Marcina Antonowicza, studenta Uniwersytetu Gdańskiego. Także listy powitalne sygnowane przez NZS PŁ dla studentów I roku PŁ w kolejnych trzech latach akademickich 1985/1988 oraz przedruki, wśród których m.in. art. o represjach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wobec społeczności akademickich w Polsce, oświadczenie prof. Karola Taylora demaskujące kłamstwa Jerzego Urbana w zw. ze śmiercią M. Antonowicza czy tekst prawdopodobnie autorstwa Andrzeja Wilczkowskiego, pracownika naukowego Wydz. Mechanicznego PŁ o wydarzeniach III 1968 na PŁ. Pismo kolportowane było gł. wśród studentów PŁ. Wydawanie tytułu zostało przerwane w zw. z zakończeniem pięcioletniego cyklu studiów przez twórców.

Tomasz Czarnecki

Opcje strony

do góry