Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Śląsko-Dąbrowskiej Komisji Wykonawczej

"Biuletyn Informacyjny Śląsko-Dąbrowskiej Komisji Wykonawczej", od 17 XI 1988 jako „Serwis Informacyjny Śląsko-Dąbrowskiej Komisji Wykonawczej”, od nr. 16 powrócono do pierwotnego tytułu; tygodnik wydawany X – 13 V 1989.

Ukazało się 25 nr. o obj. 2-3 s. w formacie A4, drukowanych techniką offsetową w nakładzie do 150 egz. W celach konspiracyjnych zmieniono początkową numerację pisma (nr 1 ukazał się jako nr 2 i na odwrót).

W składzie zespołu: Andrzej Ostrowski (redaktor).

Komentowano najważniejsze sprawy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, zamieszczano wiadomości dot. strajków i manifestacji, informacje o przygotowaniach do Okrągłego Stołu.

Tomasz Szafron

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry