Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Solidarność

„Biuletyn Informacyjny Solidarność”, pismo wydawane nieregularnie przez KZ „S” Miastoprojekt-Gdańsk 8 III – 28 X 1981.

Ukazało się 11 nr. o obj. 4-10 s. w formacie A5, powielanych (formalnie) w nakładzie 70 egz.

W składzie redakcji: Jerzy Biliński i Krzysztof Dowgiałło, Ryszard Gruda (od nr. 2), Danuta Kamizelska (od nr. 8); od nr. 10 (z 22 IX): Andrzej Doboszyński, Andrzej Godlewski, Ryszard Gruda, Danuta Kamizelska, Joanna Wciorka.

Pisano o problemach samorządów w przedsiębiorstwach, relacjonowano przebieg strajku głodowego w Akademii Medycznej i I KZD, zamieszczono oświadczenie Klubu Służby Niepodległości z 17 X 1981. W ostatnim znanym nr. (z 28 X) opublikowano wyniki ankiety przeprowadzonej przez A. Doboszyńskiego wśród członków koła „S” Oddziału B-2 (odpowiedziało na nią 11 osób) ujawniające zaskakująco umiarkowane poglądy ankietowanych.

 

Wojciech Turek

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry