Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Solidarności Polsko-Czechosłowackiej

"Biuletyn Informacyjny Solidarności Polsko-Czechosłowackiej", pismo wydawane XII 1987 – I 1990 we Wrocławiu; od nr. 4 jako „Biuletyn Informacyjny. Pismo Solidarności Polsko-Czechosłowackiej”.

Ukazało się 16 nr., w tym 3 podwójne i 1 potrójny, o obj. 4-24 s. w formacie A5 w nakładzie 700-1500 egz., drukowanych techniką sitodruku, następnie na offsecie; w 1988 2 wydania specjalne, 2 nr. pisma ukazały się także w jęz. czeskim (nakład 200 egz.). Z założenia miesięcznik, wydawane nieregularnie.

W składzie redakcji: Jarosław Broda (redaktor naczelny), Mirosław Jasiński i Tadeusz Kuranda, Anna Šabatova (formalnie od nr. 2). Przedstawicielami pisma byli: Paweł Kocięba (Wrocław, od nr. 4), Zbigniew Janas (Warszawa, od nr. 14) i Wojciech Maziarski (Warszawa, od nr. 7), druk: Ruch Społeczny „S” i Wydawnictwo Kret (Ireneusz Kowalczuk).

Publikowano informacje o działalności SPCz, aktywności opozycji i represjach w CSRS, przegląd publikacji, artykuły historyczne i publicystykę.

Łukasz Kamiński

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry