Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny SKP

"Biuletyn Informacyjny SKP", pismo wydawane nieregularnie przez Studencki Komitet Protestacyjny w Kielcach V 1982 – II 1984.

Ukazały się 4 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowane techniką sitodruku.

Brak informacji o nakładzie i składzie redakcji pisma.

Publikowano informacje o internowanych i aresztowanych pracownikach oraz studentach kieleckich uczelni, o sytuacji w ośrodkach akademickich w kraju i komunikaty ze świata, zamieszczano opracowania historyczne nt. sytuacji w Polsce po zakończeniu II wojny światowej.

Kolportowane w środowisku akademickim Politechniki Świętokrzyskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach.

Rozpracowywane przez SB w Kielcach w ramach SOS „Wrogie anonimy Politechnika Świętokrzyska i WSP Kielce”.

Marek Jończyk

Region Świętokrzyski, Kielce

Opcje strony

do góry