Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Regionu Chełmskiego

"Biuletyn Informacyjny Regionu Chełmskiego", oficjalny organ MKZ w Chełmie, następnie ZR Chełmskiego, pismo wydawane 9 XII 1980 – XII 1981, początkowo jako „Biuletyn Informacyjny Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność» Województwa Chełmskiego”, nr. 4-9 jako „Biuletyn Informacyjny Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność» Regionu Chełmskiego”, nr. 10-11 jako „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Regionu Chełmskiego”, nr. 13-14 jako „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Zarząd Regionu Chełmskiego”, nr. 15-17 i 19-20 jako „Solidarność – Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny "Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez TKZ „S” przy Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie IV 1985 – I 1986. NSZZ «Solidarność» Zarząd Regionu Chełmskiego”, nr. 22-29 jako „Biuletyn Informacyjny Regionu Chełmskiego”.

Ukazało się 29 nr. w formacie A4 lub A5, drukowanych na powielaczu i offsecie w nakładzie 1-2,5 tys. egz.; wydanie specjalne nt. Grudnia ’70, dodatek specjalny z 14 III 1981, ok. 5 nr. wydanych V-XII 1981 wspólnie z „Biuletynem Informacyjnym Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania” w Chełmie; wydawane nieregularnie.

W składzie redakcji w różnych okresach: Jerzy Adamczuk, Józef Gorzała, Marek Kałabuń, Zdzisław Karpiński, Marek W. Kokalski, Edward Kozieł, Jolanta Kropp, Janusz Kwieciński, Cezary Lipert, Franciszek Lipert, Bogusław Mikus, Józef Ogonowski, Marek Orski, Jan Paszkiewicz, Mirosław Przylipiak, Mirosław Ryl, Barbara Szubert, Janusz Żak, Roman Żelazny.

1989-1990 wydano jawnie jeszcze kilkanaście nr.

Marcin Dąbrowski

Region Chełm, Chełm

Opcje strony

do góry