Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Polskiej Partii Socjalistycznej

„Biuletyn Informacyjny Polskiej Partii Socjalistycznej”, pismo PPS, nast. od n-ru 23 (z 21 XII 1988) PPS-Rewolucji Demokratycznej, wydawane XII 1987 – 31 V 1989 w Warszawie. Ukazało się 25 n-rów, obj. 1–4 s., format A4 (sporadycznie A5), przepisywane na maszynie, druk na powielaczu, nakł. 1–2 tys. egz.; wychodziło pocz. nieregularnie, n-ry 7–19 jako tygodnik, nast. miesięcznik. Wyd. spec.: 19 XII 1988 (bez numeracji, poświęcony powstaniu PPS-RD), 10 IV 1989 (dot. oceny porozumień okrągłego stołu); po oświadczeniu redakcyjnym (nr 24 z 18 I 1989) o odejściu z PPS-RD doszło do rozłamu, w rezultacie którego ukazały się zdublowane n-ry 24 i 25; w II 1989 wydano „Biuletyn Zjazdowy PPS RD”. Drukowane przez Wydawnictwo im. Olofa Palme. Pismo redagowane przez Centralny Wydz. Informacji PPS bez ujawniania składu redakcji, w której byli m.in.: Grzegorz Ilka, Małgorzata Ponulak (nast. Ilka), Małgorzata Motylińska (w jej mieszkaniu także druk) i Tomasz Truskawa; od n-rów 7–13 okresowo podawany jako redaktor nacz. Jerzy Kolarzowski, którego mieszkanie wskazywano jako adres do korespondencji; n-ry 23–25 przygotowywał Cezary Miżejewski; zdublowane 24–25 redagowali T. Truskawa i M. Motylińska; „Biuletyn Zjazdowy PPS RD redagował C. Miżejewski, drukował T. Truskawa. Publikowano oświadczenia władz PPS oraz środowisk współpracujących, informacje dot. struktur PPS w kraju, adresy i telefony kontaktowe członków, informacje z kraju oraz związkowe „S”. Kolportowane w całym kraju kanałami kolportażowymi „Robotnika” oraz PPS. Cały nakł. n-ru 13 skonfiskowała MO zatrzymując przy tym G. Ilkę i T. Truskawę. Od 1991 pismo wydawane legalnie jako „Biuletyn Informacyjny PPS”.

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry