Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» FSC Lublin

„Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» FSC Lublin”, pismo wydawane IV 1982 – V 1986. Ukazało się 59 n-rów, obj. 1–4 s., format A4 i A5, druk na powielaczu, nakł. ok. 1 tys. egz.; numeracja ciągła, wychodziło nieregularnie. W redakcji inicjatorzy z Działu Montażu FSC Lublin Piotr Dudziak i Janusz Lato (także wykonawca znaku „Solidarność” zrobionego na gąbce i odbijanego ręcznie przy winietach). Pocz. drukowane przez nieustaloną osobę za pośrednictwem P. Dudziaka; od jesieni 1982 pismo redagował Bernard Nowak (także pisanie matryc na maszynie oraz druk na powielaczu ręcznym); druk: Henryk Żurawski i Marek Gorliński w mieszkaniach w Lublinie i w gospodarstwach wiejskich pod Lublinem. Zamieszczano gł. oświadczenia i komunikaty TKZ FSC Lublin, informacje i komentarze dot. wydarzeń w zakładzie (m.in. rubryka „Club Cola o zakładowych kolaborantach”), przedruki z prasy podziemnej i wybrane wiadomości z kraju i ze świata. Odbiorcą nakł. z drukarni i gł. kolporterem w FSC był J. Lato. Kolportowane wśród członków „S” w zakładzie.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry