Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola

"Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola", pismo wydawane XI 1982 – XII 1988 w Stalowej Woli.

Ukazało się ponad 80 nr. (ze względu na nieciągłość numeracji trudno określić dokładną liczbę) w formacie A4. 1983-1984 ukazywało się regularnie, 3 nr. w miesiącu, były też nieplanowane przerwy (np. po aresztowaniach w 1985).

W składzie redakcji: Ewa Kuberna (ps. Kamil), Jerzy Kopeczek (ps. Tygrys), Ryszard Kardasz (ps. Marcin), Wacław Szczoczarz, Kazimierz Rostek, Maria Czwarno (ps. tych trzech osób: Bronisław i Michał), Anna Garbaczowa (od 1984, ps. Punkt), Władysław Liwak (1988). Pierwsze nr. napisane (z wyjątkiem tekstu J. Kopeczka), przepisane i wydrukowane przez M. Czwarno, i E. Kubernę; nr 1 (XI 1982) w nakładzie ponad 50 egz. powstał w wynajmowanym przez Ewę Bielecką mieszkaniu przy ul. Nowotki (obecnie Dmowskiego), nr 2 (II 1983) – w piwnicy budowanego domu na Malcach k. Niska, udostępnionego przez Ryszarda Srokę na prośbę Adama Jaworskiego; od III 1983 druk pisma i ulotek Wiesław Wojtas z braćmi Jerzym i Tadeuszem Wojtasami we współpracy m.in. z Ryszardem Kotwicą i Januszem Kubickim, sygnowanych odtąd: Tymczasowa KZ „S” KP HSW (lub TKZ), do 1988 w piwnicy domu rodzinnego Wojtasów (przy ul. Asnyka).

Publikowano wiadomości o HSW, mieście i regionie, informacje o represjach, porady prawne, apele, wezwania do udziału w manifestacjach, bojkotu wyborów i reżimowych uroczystości, sprawozdania z wydarzeń kulturalnych (zwykle przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli), teksty poświęcone historii Polski; potwierdzano wpłaty na działalność opozycyjną i pomoc. Do 1987 najważniejsze pismo w Regionie; dało początek zorganizowanej strukturze podziemnej „S” w HSW i Regionie.

 

Ewa Kuberna

Opcje strony

do góry