Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Zakładowej Komisji Wykonawczej NSZZ «Solidarność» w MPK

"Biuletyn Informacyjny Zakładowej Komisji Wykonawczej NSZZ «Solidarność» w MPK", pismo wydawane w Krakowie przez Zakładową Komisję Wykonawczą „S” MPK Kraków 15 VIII 1982 – 3 IV 1989.

Ukazało się 25 nr. (w 1982 3 nr., w 1983 – 2, w 1984 – 11, w 1985 – 6, w 1989 – 1) o obj. 2-4 s., w formacie A4, drukowanych na ramce w nakładzie 200-500 egz.

W składzie zespołu: Piotr Chrupczalski i Andrzej Wleciał (inicjatorzy, redaktorzy do X 1982, członkowie podziemnej ZKW „S”), Krzysztof Grotyński, Tadeusz Górecki, Marian Dubiel (druk). Drukowano w mieszkaniach K. Grotyńskiego (przy ul. Józefa) i A. Wleciała (przy ul. Okólnej) w Krakowie. 12/13 X 1982 P. Chrupczalski, A. Wleciał, K. Grotyński i T. Górecki zostali aresztowani przez SB, co spowodowało przerwanie wydawania pisma na ponad rok. Od XI 1983 skład redakcji stanowili: M. Dubiel, Czesław Talaga i Stanisław Dyląg. Drukowano najczęściej w drewnianym baraku na placu budowy (przy ul. Armii Kraków) należącym do C. Talagi, w jego domu letniskowym w Stróży i rodzinnym w Myślenicach; od XII 1983 podawano: Drukarnia Polowa ul. Brożka 3; drukarze: M. Dubiel i C. Talaga. Autorami artykułów byli głównie członkowie redakcji.

Publikowano wiadomości z kraju i zakładu, informacje o represjach i represjonowanych, o działalności „S” i organizacji państwowych, relacje z obchodów świąt patriotycznych, artykuły historyczne, listy do redakcji, wiersze i modlitwy, dokumenty, odezwy i ogłoszenia ZKW (od XI 1983 jej działalność kontynuowała Komisja Koordynacyjna „S”) oraz regionalnych i krajowych władz „S”.

Kolportowano we wszystkich wydziałach i zakładach MPK oraz firmach z nim powiązanych.

W 1985, po przejściu na emeryturę M. Dubiela, pismo przestało wychodzić. 3 IV 1989, po powstaniu jawnego Zakładowego Komitetu Organizacyjnego „S”, ukazał się jeden nr.

 

Paweł Goleń

Opcje strony

do góry