Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Zakładu Robót Górniczych Lubin

„Biuletyn Informacyjny Zakładu Robót Górniczych Lubin”, pismo wydawane przez TKZ „S” przy ZRG Lubin IV 1985 – I 1986. Ukazało się 6 n-rów (5 n-rów w 1985: nr 1 IV – V, nr 2 VI – VII, nr 5 [powinno być nr 3] VIII, nr 4 IX – X, nr 6 z XI i 1 nr bez numeracji w I 1986), obj. 2 s., format A4, druk na powielaczu białkowym, nakł. 1,5 tys. egz.; wychodziło nieregularnie. W redakcji: Mirosław Gojdź, Jan Tabor i Franciszek Józef Kamiński (przepisywał teksty na matryce); wśród współpracowników przekazujących informacje m.in. Franciszek Burdzy, Andrzej Gustaw, Maciej Kral, Helena Krupska (z d. Sczaniecka), Tadeusz Józef Madziarczyk, Ryszard Matykiewicz, Seweryn Szkudlarek; druk: Edward Wertka. Kolportowane w zakładzie m.in. przez: T.J. Madziarczyk, Adam Żelechowicz, Henryk Fiodorec, Adam Mickiewicz, J. Tabor, Eugeniusz Liszewski, Stanisław Pierzchała; w Lubinie do skrzynek kolportażowych m.in. M. Gojdź, Edward Krzyśków i T.J. Madziarczyk. Zamieszczano komunikaty TKZ, apel o bojkot obchodów 1 V i wyborów do Sejmu PRL, instrukcje postępowania podczas wyborów do samorządów pracowniczych w zakładach, krytyczne artykuły dot. PZPR i systemu komunistycznego, bieżące ogłoszenia o mszach, represjonowanych i zwalnianych z więzienia, rocznicach narodowych, wydarzeniach organizowanych przez opozycję w Lubinie; pisano o wypadkach śmiertelnych w kopalniach, nadużyciach finansowych dyrekcji. Kolportowane w ZRG, Zakładach Górniczych Sieroszowice, Rudna i Polkowice. Kolportowane gł. w ZRG, zakładach KGHM i Lubinie.

2 V 1985 – 29 IX 1986 rozpracowywane przez p. V RUSW w Lubinie w ramach SOS krypt. Katanga w celu ustalenia działaczy Tymczasowej KZ ZRG oraz osób zajmujących się wydawaniem i kolportażem pisma. Inwigilacją objęto: A. Gustawa, Leszka Drozda, Piotra Witczaka, H. Sczaniecką, A. Żelechowicza, T.J. Madziarczyka, H. Fiodorca.

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry