Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Zarządu Fabrycznego NSZZ «Solidarność» w Zakładach Mechanicznych Ursus

"Biuletyn Informacyjny Zarządu Fabrycznego NSZZ «Solidarność» w Zakładach Mechanicznych Ursus", pismo wydawane 18 III – 25 XI 1981 w Warszawie-Ursusie.

Ukazały się 22 nr. o obj. kilkudziesięciu s. w formacie A5, drukowane na offsecie w nakładzie 3-6 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

Zespół redakcyjny tworzyli: Jerzy Bielec, Waldemar Bocheński (Red. Naczelny),Zygmunt Gutowski (sekretarz redakcji), Bolesław Jagodziński, Eugeniusz Korzeb, Mirosław Kowalewski, Andrzej Krzepkowski, Jan Liczkowski, Magda Piwowarczyk, Wacław Szczepański.

Zespół techniczny: Piotr Lewandowski, Piotr Murza-Mucha, Bogdan Nowakowski, Roman Postek (redaktor techniczny).

Opisywano sytuację w Zakładach Mechanicznych Ursus, działalność KZ, wydarzenia w „S” Regionu Mazowsze i kraju. Opublikowano wydania specjalne: wydanie postrajkowe (z 2 IV 1981), ''Ursus czerwiec 1976'' (nr 10), ''I Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze'' (z 13 VI 1981), ''Gotowość strajkowa ZM „Ursus”'' (z 4 VIII 1981).

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry