Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Ziemi Kraśnickiej «Solidarność»

„Biuletyn Informacyjny Ziemi Kraśnickiej «Solidarność»”, wydawany V 1982 – II 1983. Przy winiecie tytułowej przybijano pieczątkę z napisem „Solidarność”. Motto: „Ojczyznę, wolność, racz nam wrócić Panie!”. W stopce: „Redakcja Kraśnickiej Solidarności Podziemnej”.

Ukazało się 14 nr. o obj. 3-5 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 200-600 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: początkowo Jerzy Kata (inicjator i główny redaktor, wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału „S” Ziemia Puławska, odpowiedzialny za prasę związkową), następnie Mieczysław Łazarz (od VIII 1982, przewodniczący ZO „S” Ziemia Kraśnicka i, po zwolnieniu z internowania, Komisji Koordynacyjnej „S” w Kraśniku). Druk: Robert Brzózka na terenie swojego gospodarstwa we wsi Góry (gm. Urzędów) k. Kraśnika wraz z M. Łazarzem i Stanisławem Strawą. Matryce białkowe w mieszkaniu Jana Rozenbangiera w Kraśniku, nast.  w mieszkaniu Jadwigi Kaczmarczyk w Urzędowie (wpisywała Krystyna Łazarz - żona M. Łazarza).

Zamieszczano oświadczenia podziemnych władz krajowych, informacje i komentarze dot. bieżącej sytuacji w kraju oraz materiały historyczne nawiązujące do rocznic. Wydano dodatek nadzwyczajny do nr. 7, o obj. 2 s., z „Oświadczeniem Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» Regionu Środkowo-Wschodniego w zw. z tzw. zniesieniem stanu wojennego z dn. 22 lipca 1983”.

Kolportaż na terenie Kraśnika, głównie w Fabryce Łożysk Tocznych; organizował: M. Łazarz.

W latach 1984-1987 podejmowano próby kontynuacji pisma w postaci przeważnie nienumerowanych wydań, o przypadkowo modyfikowanym tytule, większość z charakterystyczną pieczątką „Solidarność” z lat 1982-1983 przy winiecie tytułowej, w stopce zwykle „Drukarnia Polowa im. J. Widerlika” (pochodzący z Kraśnika stoczniowiec zastrzelony w XII 1970 w Gdańsku), o obj. 1-2 s., w formacie A4, drukowanych na powielaczu głównie przez Dariusza Dłużniewskiego i jego ojca Zbigniewa Dłużniewskiego w ich własnym mieszkaniu w Kraśniku. M.in. w 1984 ukazał się „Biuletyn Informacyjny TZO NSZZ «Solidarność» Ziemi Kraśnickiej” nr 2/84 (bez charakterystycznej pieczątki „Solidarność” w winiecie tytułowej); w 1985 co najmniej cztery nienumerowane wydania (m.in. II, IV, VI i XII; nr z IV 1985 jako „Informator NSZZ «Solidarność» Ziemi Kraśnickiej”, bez pieczątki „Solidarność” w winiecie tytułowej); w 1986 co najmniej dwa wydania (m.in. IV i V; nr z IV 1986 bez pieczątki „Solidarność” w winiecie tytułowej); w I 1987 najprawdopodobniej ostatni nr.

 

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Kraśnik

Opcje strony

do góry