Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Ziemi Kraśnickiej

"Biuletyn Informacyjny Ziemi Kraśnickiej", wydawany V 1982 – II 1983. Przy winiecie tytułowej przybijano pieczątkę z napisem „Solidarność”. Motto: ''Ojczyznę, wolność, racz nam wrócić Panie!'' W stopce: „Redakcja Kraśnickiej Solidarności Podziemnej”.

Ukazało się 14 nr. o obj. 3-5 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 200-600 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Jerzy Kata (inicjator i główny redaktor, wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału „S” Ziemia Puławska, odpowiedzialny za prasę związkową), Mieczysław Łazarz (od VIII 1982, przewodniczący ZO „S” Ziemia Kraśnicka i, po zwolnieniu z internowania, Komisji Koordynacyjnej „S” w Kraśniku). Druk: Jan Brzóska na terenie swojego gospodarstwa w Urzędowie k. Kraśnika, M. Łazarz i Stanisław Strawa, następnie Dariusz Dłużniewski z ojcem we własnym mieszkaniu w Kraśniku; matryce białkowe: Krystyna Łazarz (żona M. Łazarza) w mieszkaniu Jadwigi Kaczmarczyk w Urzędowie, p. Rozenbajgera i pp. Dłużniewskich w Kraśniku.

Zamieszczano oświadczenia podziemnych władz krajowych, informacje i komentarze dot. bieżącej sytuacji w kraju oraz materiały historyczne nawiązujące do rocznic. Wydano dodatek nadzwyczajny do nr. 7, o obj. 2 s., z ''Oświadczeniem Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego w zw. z tzw. zniesieniem stanu wojennego z dn. 22 lipca 1983''.

Kolportaż na terenie Kraśnika, głównie w Fabryce Łożysk Tocznych: M. Łazarz.

Wydawania pisma zaniechano w związku z jego słabą jakością techniczną, pojawieniem się pism krajowych lepszej jakości i regionalnego „Informatora”. W II 1985 ukazał się nr zatytułowany: „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Ziemi Kraśnickiej”, w formie jednostronicowej ulotki w formacie A4, m.in. z zapowiedzią ogólnopolskiego 15-minutowego strajku 28 II 1985; także w I 1987 nr zatytułowany: „Biuletyn NSZZ Solidarność Ziemi Kraśnickiej” z pieczątką „Solidarność” używaną w winiecie pisma 1982-1983, bez numeracji, o obj. 2 s. w formacie A4, wydrukowane na powielaczu i sygnowane: Drukarnia Polowa im. J. Widerlika. Redakcja i druk pism z 1985 i 1987 nieustalone.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Kraśnik

Opcje strony

do góry