Hasła rzeczowe

Biuletyn KKO Uniwersytetu Śląskiego

"Biuletyn KKO Uniwersytetu Śląskiego", pismo Konspiracyjnego Komitetu Oporu pracowników naukowych Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii UŚl, wydawane 1982 – V 1984 w Katowicach.

Ukazało się 13 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na ramce w nakładzie ok. 300 egz.; wydawane nieregularnie (w 1982 – 3 nr., 1983 – 7 nr., 1984 – 3 nr.).

Główny pomysłodawca: Sławomir Bugajski. Nr 1 częściowo zredagowany przed jego internowaniem w V 1982 został przygotowany przez Edwarda Malca. W składzie zespołu: Sławomir Bugajski (redaktor naczelny, autor większości tekstów, ps. gen. Gruba, Albin S.), Barbara Kowalczyk, druk: Ewa Gmyrek, S. Bugajski, B. Kowalczyk (w mieszkaniu B. Kowalczyk), niektóre nr. E. Malec m.in. w mieszkaniu Jerzego Kuczyńskiego. Kolportaż: Wojciech Dzik, Włodzimierz Lesisz i Roman Zając (również autor).

Pismo miało charakter publicystyczno-polityczny; zamieszczano przedruki z prasy podziemnej, sporadycznie z pism zachodnich, zajmowano się bieżącymi tematami z życia UŚl, prowadzono „czarną listę” pracowników sprzyjających władzom.

Kolportowane w Katowicach i na uczelni.

Monika Kobylańska

Opcje strony

do góry