Hasła rzeczowe

Biuletyn Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» przy ZG DSP

"Biuletyn Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» przy ZG DSP", pismo wydawane 8 V – 12 XII 1981 w Zakładach Graficznych Domu Słowa Polskiego w Warszawie.

Ukazały się 32 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowane na offsecie w nakładzie 500 egz.; tygodnik.

W składzie redakcji: Teresa Lewicka, Tadeusz Russ, Krzysztof Borkowski, Aleksander Wiśniowolski.

Zamieszczano teksty związane z problematyką branżową i działalnością „S” w DSP i Regionie Mazowsze oraz informacje dot. działalności KZ „S” i samorządu pracowniczego w DSP, komunikaty i uchwały. Opublikowano 2 dodatki specjalne: ''Dlaczego protestujemy? Dni bez prasy'' (bez daty) i ''Kompetencje samorządu'' (do nr. 22).

Pismo zakładowe.

 

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony

do góry