Hasła rzeczowe

Biuletyn Małopolski

„Biuletyn Małopolski”, pismo „S” Regionu Małopolska wydawane w Krakowie I 1982 – XII 1988, z przerwą w 1986. Od n-ru 13 (1982) oficjalny organ prasowy RKW Regionu Małopolska, od jesieni 1983 jeden z organów (obok „Aktualności” i „Serwisu Informacyjnego”) powstałego Regionalnego Komitetu Solidarności Małopolska. Ukazały się 72 n-ry, obj. 2–20 s., format A4 i A5, druk na powielaczu, techniką sitodruku i offsecie, nakł. 7–10 tys. egz.; numeracja ciągła (kilka n-rów ukazało się bez numeracji ciągłej, jeden bez numeracji rocznej i ciągłej), wychodziło nieregularnie. Wydano 2 n-ry spec., 1 dodatek do n-ru 5 (1984) pt. „Trybuna Brudu”, poświęcony wyborom do rad narodowych. W redakcji: Jerzy Zdrada, Danuta Abrahamowicz i Roman Laskowski; w 1983 dołączyli m.in.: Jerzy Brzozowski, Bogdan Niewczas, Aleksandra Orman (red. językowa), Tomasz Studnicki, Tadeusz Syryjczyk, Leopold Zgoda. Pocz. w przygotowanie pisma zaangażowani byli także m.in.: Wanda Drabik, Maria (Maryla) Papierz, Teresa Passakas i Krzysztof Görlich; organizowanie lokali na zebrania redakcji: Leopold Zgoda. 25 I 1982 przy dystrybucji w punkcie kontaktowym przy ul. Długiej w Krakowie wpadła cześć nakł. n-ru 1, SB zarekwirowała 434 egz., aresztowano przybyłych po jego odbiór i przebywających mieszkaniu: Grzegorza Jakubowskiego, Adama Kramarczyka, Edwarda Kubisiowskiego i Tadeusza Świdzińskiego. 14 IV 1982 zostali skazani przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 3 lata pozbawienia wolności, utratę praw publicznych na 2 lata oraz grzywny.

Po zlikwidowaniu przez SB pierwszej drukarni, w 1983 redakcja do zorganizowania druku oraz kolportażu wyznaczyła B. Niewczasa. Kierownikiem zespołu został Leszek Dulba, który wspólnie z B. Niewczasem nadzorował i brał udział w pracach drukarsko-kolportażowych. Prace wydawnicze: Janina Jackowska, Wiesława Snopek (maszynopisanie), Adam Troszok, Maciej Lewandowski (przygotowanie makiet i blach), Antoni Dziwisz (blachy). Przez pierwsze 3 lata pismo drukowano w Swojczanach, w pow. miechowskim w domu Zofii i Mieczysława Sudelskich, nast. w Żarkach-Letnisko k. Częstochowy i w Krakowie w domu Jacka Radło. Drukarze m.in.: Grzegorz Bednarz i Andrzej Styczeń; transport, kolportaż: Grzegorz Siudyła, Adam Dulba, Tadeusz Jurkowski, Leszek Liszka, Stefan Patyk, Józef Salwiński, Wiesław Romanowski, B. Niewczas, Jan Gonciarczyk; zdobywanie i dowóz papieru: Jan Kusak; serwis offsetu: Konrad Moskwa. Zespół ten wydrukował wszystkie n-ry pisma, z wyjątkiem n-ru 1 przejętego przez SB. Pismo miało charakter gł. informacyjny. Publikowano komunikaty, apele, oświadczenia, analizy sytuacji polityczno-gospodarczej oraz stanowiska RKW/RKS i dokumenty TKK. Kolportowane w Małopolsce.

Cecylia Kuta, Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry