Hasła rzeczowe

Biuletyn Małopolski

"Biuletyn Małopolski", pismo NSZZ „S” Regionu Małopolska wydawane I 1982 – XI/XII 1988 w Krakowie.

Ukazały się 72 nr. o obj. 2-20 s. w formacie A4 i A5, drukowane na powielaczu, offsecie i techniką sitodruku w nakł. 7-10 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

Twórcami i redaktorami pisma byli: Jerzy Zdrada, Danuta Abrahamowicz i Roman Laskowski. Od nr. 13 (z 1982) oficjalny organ prasowy RKW Regionu Małopolska, od jesieni 1983 Regionalnego Komitetu „S” Małopolska (wraz „Aktualnościami” i „Serwisem Informacyjnym”).

Zamieszczano komunikaty, oświadczenia oraz

stanowiska RKW/RKS oraz dokumenty TKK. W nr. 2-10 z 1982 w stopce redakcyjnej: „Adres redakcji znany redakcji”; dodatek samoistny ciągły: „Trybuna Brudu”

– pismo satyryczne, z mottem: „Proletariusze wszystkich krajów wstydźcie się!”.

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry