Hasła rzeczowe

Biuletyn Monarchistyczny

"Biuletyn Monarchistyczny", miesięcznik Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego, wydawany II 1989 – IX 1990 w Warszawie.

Ukazało się 16 nr. w formacie A5 drukowanych na offsecie w drukarni Urzędu Patentowego w Warszawie. w nakładzie 99 egz.

W składzie redakcji: Artur Górski (redaktor i organizator druku).

Zamieszczano głównie przedruki artykułów i relacje z inicjatyw KZM, propagujące idee konserwatywne, gospodarkę wolnorynkową i tradycjonalizm katolicki. Do nr. 3 z 1989 dołączono Deklarację członków-założycieli Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego.

1992-1995 (od nr. 17) wydawany legalnie.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry