Hasła rzeczowe

Biuletyn Niezależnej Grupy Politycznej

„Biuletyn Niezależnej Grupy Politycznej”, pismo wydawane 5 I 1978 – 15 V 1979 w Gdańsku przez środowisko NGP, od n-ru 3 przez Wydawnictwo NGP (utworzone w VII 1978). Ukazały się 4 n-ry, o obj. 24–30 s., w formacie A4 (n-ry 1–2) i A5 (n-ry 3–4), nr 1 jako ksero maszynopisu, nast. drukowane na powielaczu i offsecie, w nakł. nieznanym; wydawane nieregularnie.

W składzie zespołu m.in. Krzysztof Kaletowski. Wyrażało poglądy neoendeckie, antysemickie i antyniemieckie; zamieszczano pisma Jędrzeja Giertycha nt. zagrożenia ze strony Niemiec, postulowano wypracowanie tzw. realnego stosunku do ZSRR, zamieszczano fragmenty Protokołów Mędrców Syjonu, opracowania oparte na publikacjach Teodora Jeske-Choińskiego, Feliksa Konecznego i in.; w n-rze 1 opublikowano Deklarację założycielską NGP z 5 I 1978; w sferze społ. postulowano walkę z alkoholizmem i zakaz przerywania ciąży; deklarowano poparcie dla Kościoła i polityki prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego; w n-rze 3 z 9 XI 1978 skrytykowano Polski Komitet Obrony Życia, Rodziny i Narodu za podjęcie współpracy ze środowiskiem tzw. opozycji demokratycznej.

Pismo przestało się ukazywać prawdopodobnie w zw. z wyjazdem z Polski K. Kaletowskiego, który podjął próbę nawiązania kontaktów z emigracyjnym Stronnictwem Narodowym w Wlk. Brytanii i USA.

Wojciech Turek

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry