Hasła rzeczowe

Biuletyn Niezależnej Służby Zdrowia

„Biuletyn Niezależnej Służby Zdrowia”, pismo wydawane 1984–1990 w Krakowie przez „S” Służby Zdrowia Region Małopolska, z dopiskiem: „Pismo współpracuje z RKS Małopolska”, od n-ru 18 jako kontynuacja „Biuletynu Dyskusyjno-Informacyjnego. Wydanie dla Służby Zdrowia”, w nowej szacie graficznej i z nowym logo; zdjęcia, rysunki, nuty pieśni patriotycznych; ukazało się 29 numerów, obj. 8–10 s., format A5, drukowane techniką sitodruku; wydawane nieregularnie; dodatki spec.: do n-ru 20 (1984) w 49. rocznicę śmierci marsz. Józefa Piłsudskiego zawierał plakat z portretem Marszałka i tekst Marsza I Brygady, dodatek do n-ru 22 (1984) – plakat z portretem Mahatmy Gandhiego, wydanie spec. nr 23 (1984) poświęcone pamięci ks. Jerzego Popiełuszki zawierało plakat z portretem księdza. W składzie redakcji: Zbigniew Chłap, Anna Grajcarek, Janina Rościszewska, przygotowanie makiety i druk: Anna Grajcarek we współpr. z grafikiem Andrzejem Oczkosiem; organizacja kolportażu: Władysława Korzeniowska, Danuta Pozowska, Janina Rościszewska. Publikowano wiadomości z placówek służby zdrowia Krakowa i regionu, serwis z kraju i ze świata, informowano o represjach wobec działaczy „S” i medycznych skutkach represji (rubryka „Kulisy służby zdrowia”), działalności Społecznej Komisji Zdrowia, opublikowano dyskusję nad reformą służby zdrowia i ubezpieczeń, zamieszczano opracowania o stanie służby zdrowia w PRL i w stanie wojennym: Zaopatrzenie w leki 1977–1984 (nr 20 z 1984), Czy PRL realizuje program – Zdrowie dla wszystkich 2000? (nr 25 z 1985), propagowano etyczne postawy pracowników służby zdrowia. Prowadzono stały dział informacji o niezależnej działalności kulturalnej (typu: co, gdzie, kiedy – książki, wystawy, recitale, poezja), stałą prasówkę „Wesoły Samarytanin”. Publikowano także artykuły historyczne, w tym z historii medycyny polskiej, poezję patriotyczną (m.in. Teresa Stankiewicz, Natalia Gorbaniewska). Kolportowane w zakładach służby zdrowia Krakowa i Regionu Małopolska.

Stanisław Grzonkowski

Opcje strony

do góry