Hasła rzeczowe

Biuletyn Strajkowy

"Biuletyn Strajkowy", pismo wydawane 1988-1990 przez MKS, następnie MKO „S” Regionu Pomorze Zachodnie, Biuro Prasowe „S” i ZR Pomorze Pomorze „Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Zachodnie w Szczecinie.

Łącznie ukazały się 92 nr. Nr. 1 i 2 z 17 i 18 VIII 1988 wydano w formie jednodniówek zawierających odezwy i oświadczenia MKS w Szczecinie, nr. 3-14 z 19 VIII – 3 IX 1988 jako „Biuletyn Strajkowy” o obj. 2-4 s. w formacie A4, nr. 15-17 z 15 IX – 4 X 1988 jako „Biuletyn «Solidarności»”, nr. 1829 z 15 X 1988 – 22 XII 1989 jako „Biuletyn MKO «Solidarność» Szczecin” (nr 20 wyjątkowo jako „Biuletyn «Solidarności»”), o obj. 2-6 s. w formacie A4 lub A5; pierwsze nr. drukowane na powielaczu białkowym szczecińskiego podziemnego wydawnictwa Errata; 6 I 1989 – 10 VI 1990 jako „Korespondent. Biuletyn MKO NSZZ «Solidarność» Szczecin” – 63 nr.: od nr. 1(30) z 1989 do nr. 4(92) z 1990; nr. 32, 34, 39, 44 jako „Biuletyn MKO «S» Szczecin”. Od nr. 13(47) z 30 IV 1989 zalegalizowane, obj. 2-20 s., druk na offsecie w Szczecińskiej Oficynie Solidarność. Przez cały okres wydawania ukazywało się nieregularnie, w czasie strajku w VIII 1980 prawie codziennie, następnie co 1-3 tyg., „Korespondent…” jako tygodnik.

W składzie redakcji: Zbigniew Jasina, Andrzej Kotula, Piotr Niemczyk, Michał Paziewski, Mirosław Witkowski, Tadeusz Zieliński, Jerzy Zimowski.

Publikowano relacje ze strajków i postulaty strajkujących z 1988, opisywano negocjacje „S” z przedstawicielami władz, przygotowania i przebieg obrad Okrągłego Stołu, wybory z VI 1989, przemiany polityczno-gospodarcze; sporo miejsca poświęcano sprawom Pomorza Zachodniego.

Paweł Skubisz

Opcje strony

do góry