Hasła rzeczowe

Biuletyn Regionu Elbląskiego «Solidarność»

"Biuletyn Regionu Elbląskiego «Solidarność»", organ Komisji Koordynacyjnej „S” Regionu Elbląskiego; wydawany 20 IV 1985 – 25 III 1989 w Elblągu.

Ukazało się 40 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowane początkowo techniką sitodruku, od 1988/1989 na offsecie i ksero w nakładzie 500-2000 egz.; wychodziło nieregularnie.

Pierwszym redaktorem był Edmund Krasowski (do aresztowania w X 1985), następnie (do połowy 1987) Leszek Koszytkowski; od początku najważniejszą rolę w piśmie pełniło rodzeństwo Elżbieta, Marian (Marek) i Mirosław Duszakowie; za druk i sprawy techniczne początkowo odpowiedzialny E. Krasowski, od nr. 4 przebywający w Warszawie Mirosław Duszak, wspomagany przez środowisko Antoniego Macierewicza (pisma „Głos” i „Wiadomości”); współpraca: Halina Chmielewska, Bohdan Dąbrowski, Andrzej Dębski, Anna Duszak (żona Mariana), Helena Gonczar, Jolanta Jarosińska, Ryszard Kozioł, Kazimierz Lachowski, Maria Muchowicz, Zbigniew Pąsik, Jolanta Radecka, Stanisław Romański, Maria i Ludwik Smorowscy, Joanna Stasiak, Ryszard Stolarowicz, Robert Wojciechowski oraz proboszcz parafii św. Mikołaja w Elblągu ks. Mieczysław Józefczyk, gdzie odbywały się spotkania. 1986-1988 pismo wspierali finansowo Tadeusz Chmielewski i Bogusław Szybalski.

Podejmowano tematykę społeczno-polityczną, relacjonowano i nagłaśniano manifestacje i uroczystości patriotyczne odbywające się w Elblągu, także Msze za Ojczyznę odprawiane w kościele św. Mikołaja, informowano o ważnych wydarzeniach w życiu miasta, także religijnym, oraz o bieżącej działalności KK „S” Regionu. Zamieszczano publicystykę historyczną. 11 V 1988 członkowie redakcji ujawnili swoje nazwiska.

Od VIII 1988 redakcja pisma z E. Duszak i jej bratem Marianem zaczęła się dystansować od działalności Tymczasowej MKK „S”, stwierdzając, że zatraca ona związkowe ideały na rzecz lewicy. E. Duszak poparła wówczas działania mec. Władysława Siły-Nowickiego na rzecz reaktywowania Stronnictwa Pracy; 25 III 1989 w nr. 40 zapowiedziano, że następne nr. będą wydawane pn. „«Solidarność». Pismo Społeczno-Polityczne Elbląg”. Pismo wychodziło w latach 1989-1990; wyszło 8 nr. oznaczonych od nr. 1/41 do 8/48; ostatni numer ukazał się dnia 26 III 1990).

Krzysztof Filip

Elblag, Region Elbląg

Opcje strony

do góry