Hasła rzeczowe

Biuletyn Polityczny

„Biuletyn Polityczny”, pismo wydawane przez Gdański Oddział LDPN VII 1985 – 30 VI 1986. Od n-ru 4 (z 18 II 1986) z podtytułem: „Liberalno-Demokratyczna Partia «Niepodległość»” i nazwą drukarni: Wydawnictwo Akces.

Ukazało się 9 n-rów, obj. 2 s., format A4, druk na offsecie, nakł. nieustalony; wychodziło nieregularnie. Celem wydawców było odzyskanie niepodległości przez Polskę i in. państwa bloku wschodniego, łącznie z Ukrainą. Krytykowano, jako zbyt umiarkowaną, politykę Lecha Wałęsy i podziemnych władz „S”. W V 1986 opublikowano nr 8, spec. (format A5), poświęcony 195. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, zawierający wezwanie do udziału w mszy w kościele Chrystusa Króla w Gdyni w intencji Lecha Zondka, który 4 VII 1985 zginął w Afganistanie biorąc udział w walkach z wojskami sowieckimi. We IX 1986, po wpadce drukarni, zakończono wydawanie pisma.

Wojciech Turek

Opcje strony

do góry