Hasła rzeczowe

Biuletyn Podhalański

"Biuletyn Podhalański", pismo wydawane I 1986 – IX 1989 w Zakopanem przez Wydawnictwo Kurier; podtytuły: „Solidarność” (od nr. 2 z 1986), „Pismo członków i sympatyków «Solidarności»” (od nr. 15 z 1989).

Ukazało się 21 nr. o obj. 4-11 s. w formacie A4 lub A5, drukowanych na powielaczu, techniką ksero, od nr. 18 (VI 1989) na offsecie w nakładzie 100 do kilkuset egz.; wychodziło nieregularnie. Pierwsza drukarnia podziemna mieściła się w domu Zofii i Edwarda Głąbów (rodzina Jana Stramy) w Starem Bystrem, następnie w Dzianiszu w domu Marii Piczury i w okolicach Szaflar.

W składzie zespołu założyciele: Stanisław Żurowski, Wojciech Mróz (redakcja, kolportaż) i Józef Jurecki, zwany Jerzym (organizacja, sprawy poligraficzno-techniczne, druk); autorzy: m.in. Lidia Długołęcka, W. Mróz, Maciej Pinkwart, osoby piszące pod ps. Popiel, I.H.; projekt winiety i wykonanie matrycy: Janusz Czech; współpraca: Maciej Krupa (od 1988), Hanna Błaszczyk-Żurowska (kolportaż, nr 21 z 1989 redakcja), kolporterzy: Włodzimierz Cichocki, Anna Gąsienica, Janina Gościej, Jadwiga Knast, Barbara i Stanisław Kojerowie, Janina i Danuta Krzeptowskie, Władysław Skupień, Jerzy Zacharko, S. Żurowski oraz Zdzisław Ignacok i Jan Strama (taksówkarze, którzy przewozili także sprzęt, papier i materiały poligraficzne).

Pismo miało charakter informacyjno-polemiczny. Publikowano informacje z regionu, kraju i ze świata, komentarze, felietony, wspomnienia, odezwy „S”, także wiersze; zamieszczano przedruki z in. pism, m.in. artykuły Stefana Bratkowskiego, Wojciecha Giełżyńskiego, Mieczysława Gila, Janusza Lubertowicza. Nr 4 z 1986 poświęcono pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. W 1986 osoby związane z „BP” wydały 1 nr pisma „Kurier” (w zamierzeniu kwartalnik społeczno-kulturalny); środowisko to drukowało ponadto różnego rodzaju kartki okolicznościowe (J. Jurecki, W Mróz, Lucyna Galica-Jurecka, Krzysztof Wojtecki), których projekty graficzne i klisze do sita przygotowywał J. Czech. Wiosną 1989 na łamach „BP” prowadzono kampanię na rzecz kandydatów KO „S” do Parlamentu. W założeniach pismo miało obejmować swym zasięgiem Podhale.

Kontynuatorem „BP” jest „Tygodnik Podhalański” (wydawany od XII 1989).

 

Paweł Goleń

Opcje strony

do góry