Hasła rzeczowe

Biuletyn NZSP Akademii Medycznej w Gdańsku

„Biuletyn NZSP Akademii Medycznej w Gdańsku”, pismo wydawane (2 razy w miesiącu) 3 XI – 16 XII 1980 (nr 2 sygnowany przez Studenckie Warsztaty Wydawnicze TKZ ZSP).

Ukazały się 4 nr. o obj. 8 s. w formacie A4, powielanych jednostronnie (brak danych o nakładzie).

W składzie redakcji: Piotr Juszkiewicz; do nr. 2 (wydanie postrajkowe z 18 XI 1980): Rafał Ratajczak, Szymon Prawdzic i Jan Matejski.

W słowie od redakcji opublikowanym w nr. 1 podkreślono, że NZS „nie preferuje żadnej ideologii oraz uznaje za bezwzględnie konieczny pluralizm światopoglądowy” (z wyjątkiem poglądów „niezgodnych z prawami człowieka i obywatela”, takich jak antysemityzm i neofaszyzm). Zamieszczano komunikaty, ogłoszenia, apele, publikowano artykuły wyrażające poglądy studentów. Nr 4 (z 16 XII 1980) poświęcono rocznicy wydarzeń Grudnia ’70.

Pismo kolportowano na terenie Akademii Medycznej.

 

Wojciech Turek

Opcje strony

do góry