Hasła rzeczowe

Biuletyn NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego. Fakty, Wydarzenia, Opinie

 

„Biuletyn NSZZ «Solidarność» Regionu Świętokrzyskiego. Fakty, Wydarzenia, Opinie”, od 1981 jako „Serwis Informacyjny «Solidarność» Regionu Świętokrzyskiego”, od n-ru 113 (z 20 X 1981) jako „Kurier Związkowy. Serwis informacyjny Regionu Świętokrzyskiego NSZZ «Solidarność»”. Wydawany w Kielcach 2 XI 1980 – 9 XII 1981 przez Zespół Wydawniczy ZR „S”. Ukazały się 132 n-ry (w tym 112 n-rów jako dziennik), obj. 2 s., format A4 (sporadycznie A5), druk na powielaczu, nakł. ok. 5 tys. egz.; numeracja ciągła, wychodził nieregularnie. W redakcji w różnych okresach: Waldemar Bartosz, Maria Czubińska, Stanisław Chamera, Bronisław Domagała, Joanna Korpas, Elżbieta Stachurska, Marian Śledzik, Mirosław Skarżyński, Zofia Stępień, Przemysław Jerzy Witek. Wyd. spec. w czasie kryzysu bydgoskiego (23–31 III 1981), kiedy ZR z całą poligrafią przeniósł się do Fabryki Łożysk Tocznych Iskra w Kielcach, ukazało się kilkadziesiąt n-rów „Komunikatów” wydawanych nawet co godz., obj. 1 s., format A4, druk na powielaczu, nakł. do 1 tys. egz. Redagował Zespół Wydawniczy ZR „S” oraz członkowie ZR, m.in. Aleksander Kania, druk m.in. Maciej Kwaśniewski. Publikowano wiadomości ogólnokrajowe i regionalne, oświadczenia, rezolucje, uchwały związku, informacje o strajkach, konfliktach, sprawozdania z I KZD. Kolportowane bezpłatnie w Kielcach i regionie przez członków KZ w zakładach.

Marzena Grosicka, Maria Siuda

Opcje strony

do góry