Hasła rzeczowe

Biuletyn Uniwersytetu Łódzkiego

„Biuletyn Uniwersytetu Łódzkiego”, pismo zakładowe o charakterze środowiskowym, wydawane przez Uczelnianą Komisję Koordynacyjną „S” Uniwersytetu Łódzkiego VII 1982 – III 1989. Ukazało się 28 n-rów, gł. format A4 (nr 2 w formacie A6, nr 3, 9–10, 26–28 format A5), druk gł. techniką sitodruku (nr 4–8 druk na powielaczu białkowym lub techniką sitodruku z matryc białkowych), nakł. 1 tys. egz.; drukowane w mieszkaniu Małgorzaty i Adama Nowaczyków. W redakcji członkowie UKK UŁ: Jerzy Drygalski, Zbigniew Głuszczak (odpowiedzialny za sprawy techn.), Jadwiga Grabowska, M. Kępczyńska-Nowaczyk, A. Nowaczyk. Współpracownicy m.in.: Jolanta Bagrowska, Jerzy Banach, Henryk Michalak, Rafał Kasprzyk, Ryszard Kleszcz, Jacek Kwaśniewski, Stanisław Malinowski, Stefan Niesiołowski, Agnieszka Skalska, Halina Szpigiel, Jolanta Wiedeńska, Hanna Żerek-Kleszcz. Publikowano informacje i komentarze o sytuacji na uczelni, dokumentowano przejawy kolaboracji z władzą PRL wśród pracowników naukowych po 13 XII 1981, występowano w obronie pracowników więzionych, zwalnianych z pracy, odsuwanych od zajęć ze studentami, szykanowanych w in. sposób, relacjonowano przebieg obrad Senatu UŁ, dzięki uczestnictwu w jego pracach J. Drygalskiego. Zamieszczano krytyczne analizy prawne dot. decyzji władz uczelni i władzy państwowej, wskazywano negatywne konsekwencje nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym z 1985 dla autonomii wyższych uczelni, pisano o problemach środowiska studenckiego. Pismo pełniło na UŁ funkcję organu prasowego „S”, przekazywało komunikaty o kontynuowaniu statutowej działalności związkowej przez UKK UŁ (zbieranie składek, wypłata zasiłków) mimo oficjalnej delegalizacji „S”. Nr 1 zawierał m.in. listę pracowników naukowych i studentów UŁ osadzonych w więzieniach. Kolportowane przez stałych kolporterów na wszystkich wydziałach UŁ, w środowiskach akademickich Łodzi i kraju.

Adam Hohendorff

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry