Hasła rzeczowe

Biuletyn Teatralny

"Biuletyn Teatralny", pismo „S” Artystów Sceny i Filmu wydawane 1982-1984 w Warszawie.

Ukazało się 15 nr. o obj. kilku s. w formacie A4, przepisywanych na maszynie, następnie drukowanych na powielaczu lub offsecie w nakładzie 200-500 egz., wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: grupa aktorów spotykających się w Warszawie w ramach „S” ASiF, m.in. Kazimierz Kaczor i Krzysztof Kowalewski. Materiały napływające z całej Polski i przekazywane na spotkaniach związkowych redagował K. Kaczor, druk organizował Paweł Mikłasz (TW Jan Lewandowski).

Zamieszczano informacje dot. środowiska aktorskiego: oświadczenia, apele, listy otwarte, komunikaty, dokumenty, wywiady, wiadomości o bojkocie środków masowego przekazu i represjach, o życiu teatrów. W nr. 3 z III 1983 opublikowano podziękowanie przewodniczącego RKW „S” Regionu Mazowsze Zbigniewa Bujaka dla ludzi teatru.

Kolportaż: Biuro Konsultacyjno-Informacyjne ds. Zatrudnienia utworzone w miejsce Związku Artystów Scen Polskich, Duszpasterstwo Środowisk Twórczych prowadzone przez ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Wiesława Niewęgłowskiego i kościół św. Stanisława Kostki w Warszawie. Finansowane ze składek związkowych.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry