Hasła rzeczowe

Biuletyn Strzeliński NSZZ Solidarność

„Biuletyn Strzeliński NSZZ Solidarność”, pocz. jako „Solidarność Ziemi Strzelińskiej”, podtytuł: „Informator związkowy”, IV – VII 1981 wydawane przez działaczy Placówki Terenowej Komisji Koordynacyjnej «S» w Strzelinie. W redakcji: Janusz Czachorowski (redaktor nacz.), Teresa Malczyk i Wiesław Ratajczak; opublikowano artykuły Czesława Badowskiego i Jadwigi Glińskiej. Ukazały się 3 n-ry: nr 1 z IV, nr 2 z VI i nr 3 z VII, druk we Wrocławskich Zakładach Graficznych w Strzelinie, obj. 4–5 s., format A4, nakł. 1–2 tys. egz. Publikowano informacje związkowe z Ziemi Strzelińskiej i z MKZ we Wrocławiu/ZR Dolny Śląsk, o działalności KOWzP, wywiad z Januszem Bąkowskim (przew. PT „S” w Strzelinie), a także artykuły poruszające problemy lokalne, polityczne i historyczne; wiersze Jerzego Narbutta i Czesława Miłosza oraz 2 przedruki z prasy „S” z Małopolski i Mazowsza. Po interwencji SB w drukarni uniemożliwiono dalsze wydawanie pisma. Po dwumiesięcznej przerwie, IX – XII, pismo wznowiono jako „Biuletyn Strzeliński NSZZ Solidarność”, podtytuł: „Pismo Placówki Terenowej «S» Ziemi Strzelińskiej”. W redakcji: J. Czachorowski (redaktor nacz.), T. Malczyk i Jerzy Dereń (redaktor techn.), od IX współpracował ks. Grzegorz Dąbek; opublikowano artykuły Bożeny Szczepanek i Krzysztofa Czabańskiego. Ukazało się 5 n-rów (w tym nr 2 spec.), obj. 2–10 s., druk na powielaczu, format A4, nakł. 500–1 tys. egz. Publikowano dokumenty i informacje związkowe, lokalne i regionalne, poruszono kwestię więźniów politycznych w PRL; komentarze i artykuły publicystyczne i historyczne (gł. J. Czachorowskiego), a także wiersze patriotyczne Artura Oppmana, Cz. Miłosza, Edwarda Słońskiego, Józefa Mączki, przedruki fragm. Roku 1920 Andrzeja Ostoja-Owsianego, cyt. Józefa Piłsudskiego, wywiad z Jerzym Ferusiem, strzelińskim delegatem na I KZD; w n-rze 5 sporo miejsca poświęcono rocznicy Grudnia 1970. Oba pisma kolportowane bezpłatnie w Strzelinie i okolicach.

Janusz Czachorowski|Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry