Hasła rzeczowe

Biuletyn Strajkowy Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo-Wschodniego

„Biuletyn Strajkowy Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo-Wschodniego”, pismo wydawane 13–15 XII 1981, w czasie strajku okupacyjnego w WSK PZL Świdnik. W winiecie obok tytułu adnotacja: „«Solidarność» WSK «PZL-Świdnik»”. Ukazały się 3 n-ry, obj. 2–4 s., format A4 i A5, druk na offsecie (poligrafia zakładowa), nakł. od kilkuset do 2 tys. egz.; wychodziło codziennie przez 3 dni strajku, do pacyfikacji zakładu 15/16 XII 1981. W redakcji (ujawnionej w ostatnim n-rze): Alfred Bondos, Stanisław Jan Królik, Bożenna Kudelska, Wiesław Lipiec, Cezary Listowski, Krzysztof Michałkiewicz, Bernard Nowak, Sławomir Smyk, Danuta Winiarska. Publikowano uchwały RKS, informacje o aresztowaniach w regionie, wydarzeniach w kraju i reakcjach na stan wojenny na Zachodzie. W n-rze 2 zamieszczono odezwę RKS do żołnierzy oraz „Instrukcję Strajkową” z III 1981. Kolportowane wśród uczestników strajku w zakładzie; część nakł. przekazywano przez łączników poza przedsiębiorstwo. 16 XII 1981 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Lublinie wszczęła śledztwo dot. redagowania pisma. 15 I 1982 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie skazał w trybie doraźnym: W. Lipca i K. Michałkiewicza na 1,5 roku oraz S. Smyka na 1 rok pozbawienia wolności, zaś B. Kudelską na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. 27 II 1982 Izba Wojskowa SN w Warszawie uwzględniła rewizję prokuratora i podwyższyła wyroki: W. Lipcowi i K. Michałkiewiczowi do 2,5 roku oraz S. Smykowi do 2 lat pozbawienia wolności.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Świdnik

Opcje strony

do góry