Hasła rzeczowe

Biuletyn Strajkowy Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo-Wschodniego

"Biuletyn Strajkowy Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo-Wschodniego", pismo wydawane 13-15 XII 1981, w czasie strajku okupacyjnego w WSK PZL Świdnik. W winietce obok tytułu napis: „«Solidarność» WSK «PZL-Świdnik»”.

Ukazały się 3 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4 i A5, drukowane na offsecie (poligrafia zakładowa WSK PZL) w nakładzie od kilkuset do 2 tys. egz.; wychodziło codziennie przez 3 dni strajku, do pacyfikacji zakładu w nocy 15/16 XII 1981.

W składzie redakcji (ujawnionym w ostatnim nr.): Alfred Bondos, St.J. Królik, Bożenna Kudelska, Wiesław Lipiec, Cezary Listowski, Krzysztof Michałkiewicz, Bernard Nowak, Sławomir Smyk, Danuta Winiarska.

Zamieszczano uchwały RKS, informacje o aresztowaniach w regionie (nie wiedziano jeszcze o Ośr. Odosobnienia dla internowanych), wydarzeniach w kraju i reakcjach na stan wojenny za granicą. W nr. 2 zamieszczono odezwę RKS Regionu Środkowo-Wschodniego do żołnierzy oraz ''Instrukcję Strajkową'' z III 1981.

Kolportowano wśród uczestników strajku w WSK PZL; część nakładu przekazywano przez łączników na zewnątrz.

16 XII 1981 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Lublinie wszczęła śledztwo ws. redagowania pisma. 15 I 1982 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie skazał w trybie doraźnym: Bożennę Kudelską na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata, Wiesława Lipca i Krzysztofa Michałkiewicza na 1,5 roku oraz Sławomira Smyka na 1 rok więzienia. 27 II 1982 Sąd Najwyższy Izba Wojskowa w Warszawie uwzględnił rewizję prokuratora i podwyższył wyroki: Wiesławowi Lipcowi i Krzysztofowi Michałkiewiczowi do 2,5 roku oraz Sławomirowi Smykowi do 2 lat więzienia.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Świdnik

Opcje strony

do góry