Hasła rzeczowe

Biuletyn Związkowy NSZZ «Solidarność» Kombinat Przemysłowy Huty Stalowa Wola

„Biuletyn Związkowy NSZZ «Solidarność» Kombinat Przemysłowy Huty Stalowa Wola”, wydawany przez KZ „S” HSW w Stalowej Woli 19 II – 10 XII 1981. Ukazało się 39 n-rów, obj. 4–16 s., format A4 i B5 (najczęściej obj. 4 s. A4 lub 8 s. B5), druk na powielaczu, nakł. 2–3 tys. egz.; numeracja ciągła, tygodnik. W redakcji: Mirosław Grudzień, Barbara Jakubowska, Wojciech Trajer (pocz. n-ry), Józef Jocek (Sekcja Informacji prezydium KZ „S” HSW), Krzysztof Kaczor, Marian Kolasa, Kazimierz Stanek, Małgorzata Rycko (grafik), Anna Garbaczowa (od 7 IX 1981); współpracownicy: Janusz Kotulski (przew. KZ), Jacenty Jędruch, Jerzy Kopeczek, Ryszard Kardasz, Grażyna Woldan, Ewa Kuberna (X – XII 1981). Siedziba redakcji w budynku Zakładu Hutniczego HSW i pomieszczeniach związkowych w hucie. Publikowano sprawozdania z posiedzeń KZ, informacje o decyzjach podejmowanych przez „S” na szczeblu zakładu, regionu i władz krajowych; demaskowano kłamstwa oficjalnych środków przekazu (gł. TV), szczególnie w okresach protestów „S”; ponadto informowano o nieprawidłowościach i nadużyciach w HSW i w mieście. Kolportowane przez struktury „S” w Stalowej Woli, Zaklikowie, Janowie Lubelskim, Lubaczowie (filie HSW).

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry