Hasła rzeczowe

Biuletyn Związkowy

„Biuletyn Związkowy”, pismo „S” przy PPDiUR Dalmor w Gdyni, stanowiące kontynuację „Komunikatu Komitetu Założycielskiego Niezależnych i Samorządnych Związków Zawodowych przy PPDiUR Dalmor w Gdyni”, wydawane 22 XI 1980 – 11 X 1981.

Ukazało się co najmniej 48 nr. o obj. 4-28 s. w formacie A4 i A5, powielanych jednostronnie lub drukowanych na offsecie; tygodnik.

W składzie redakcji w różnych okresach: Wojciech Barzykowski (redaktor naczelny), Jerzy Świder, Zofia Znamirowska (sekretarz), Jerzy Belka, Ryszard Gura, Jerzy Kampa, Andrzej Stengel, Edwin Wroński.

Zamieszczano bieżące wiadomości związkowe i polityczne, wiele miejsca poświęcano samorządowi pracowniczemu. Kolportowano w jednostkach podległych Dalmorowi.

 

Wojciech Turek

Opcje strony

do góry