Hasła rzeczowe

Biuletyn Związkowy

"Biuletyn Związkowy", tygodnik wydawany przez KZ „S” Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola 19 II – 10 XII 1981; w winiecie motto: ''Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedliwość'' (J. Tuwim, ''Kwiaty Polskie'').

Ukazało się 39 nr, o obj. 4-16 s. w formacie A4 lub B5 (najczęściej 4 s. A4 lub 8 s. B5), drukowanych przez Drukarnię „S” KP HSW w nakładzie 2-3 tys. egz. W czasie strajku regionalnego 2-11 XI 1981 wydawany codziennie z informacją w winiecie: wydanie strajkowe.

W składzie zespołu w różnych okresach (siedziba redakcji w budynku Zakładu Hutniczego HSW): Mirosław Grudzień, Barbara Jakubowska, Wojciech Trajer, Józef Jocek (Sekcja Informacji Prezydium KZ „S” KP HSW), Krzysztof Kaczor, Marian Kolasa, Kazimierz Stanek, Małgorzata Rycko (grafik), Anna Garbaczowa (od 7 IX 1981). Współpracownicy: Janusz Kotulski (przewodniczący KZ), Jacenty Jędruch, Jerzy Kopeczek, Ryszard Kardasz, Grażyna Woldan, Ewa Kuberna (X-XII 1981).

Publikowano sprawozdania z posiedzeń KZ i prac Prezydium KZ, informowano o decyzjach podejmowanych w „S” na szczeblu zakładu, regionu i władz krajowych, poruszano tematy dot. nieprawidłowości i nadużyć w HSW i w mieście, tematy historyczne, zachęcano do angażowania się w życie zakładu, środowiska, kraju, demaskowano kłamstwa oficjalnych środków przekazu (głównie TV), szczególnie w okresach wzmożonych protestów „S”. Pismo służyło strukturom „S” w Hucie i Zaklikowie, Janowie Lubelskim, Lubaczowie (filie KP HSW). Mimo klauzuli: ''Do użytku wewnątrzzwiązkowego'', zasięg oddziaływania obejmował ok. 24 tys. pracowników KP HSW (z filiami), miasta i wsie w promieniu 100 km, skąd dojeżdżali pracownicy.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry