Hasła rzeczowe

Bratnia Pomoc

Bratnia Pomoc, niezależna inicjatywa studencka, rozwijana we Wrocławiu 1987-1990, głównie w środowisku Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej pomysłodawcą i animatorem był student historii Paweł Skrzywanek, który dla swego przedsięwzięcia uzyskał przychylność rektora UWr prof. Mieczysława Klimowicza. Celem Bratniej Pomocy była integracja społeczności akademickiej, samopomoc koleżeńska, reforma szkolnictwa wyższego. Jej działacze blisko współpracowali z NZS, niejednokrotnie byli zarazem jego członkami. Jednym z celów BP było wsparcie NZS w walce o prawo do legalnego działania. W związku z personalnym pokrywaniem się części organizacji BP postrzegana bywała jako formacja służąca NZS-owi do walki o prawo do rejestracji. BP wspierała liczne akcje protestacyjne, brała udział w organizowaniu strajków okupacyjnych na UWr w V 1988 i V 1989. 1989-1990 stowarzyszenie Bratnia Pomoc wydawało we Wrocławiu pismo „Bratek”.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry