Hasła rzeczowe

Bratniak

"Bratniak", pismo społeczno-polityczne wydawane 1 X 1977 – 1 XI 1981 w Gdańsku, początkowo jako organ ROPCiO, podtytuł „Pismo młodych”.

Ukazało się 30 nr. o obj. 16-60 s., początkowo w formacie A4, następnie A5, drukowanych na powielaczu i offsecie (od 1979). Nr. 1-3 ukazały się w nakł. 200-500 egz., nr. 4/5-16 w nakł. 800 – 2 tys. egz., nr. 17-29 w nakł. 2-6 tys. egz.; miesięcznik, od 1979 dwumiesięcznik, od nr. 28 (1981) kwartalnik.

O politycznym obliczu pisma decydowali Aleksander Hall, Arkadiusz Rybicki i Jacek Bartyzel; w składzie redakcji także: Marian Piłka, Wiesław Parchimowicz, Maciej Grzywaczewski, Tomasz Mróz (krótko).

Początkowo miesięcznik ogólnostudencki. Po wpadce drukarskiej i konfiskacie powielacza pod koniec 1977 drukiem zajęło się Wydawnictwo Polskie, przemianowane następnie na Wydawnictwo Młoda Polska, z którym stały kontakt utrzymywał Mirosław Rybicki. Współwydawcą nr. 15 i 18 (1979) było Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja. Od nr. 18 (1979) ukazywało się z podtytułem: „Pismo Ruchu Młodej Polski”, stając się jego ideowym organem, stawiającym sobie za cel wypracowanie programu politycznego dla młodego pokolenia; od nr. 23 (1980) w podtytule: „Pismo ideowo-polityczne Ruchu Młodej Polski”.

Przeważała publicystyka o zabarwieniu konserwatywno-narodowym; publikowano własne dokumenty; często zamieszczano zdjęcia.

Po 13 XII 1981 przestało się ukazywać. Nr 30, ostatni, nie trafił do kolportażu, jego druk miał się zakończyć 16 XII.

Grzegorz Waligóra

Opcje strony

do góry