Hasła rzeczowe

Bratniak

"Bratniak", pismo społeczno-polityczne wydawane 1 X 1977 – 1 XI 1981 w Gdańsku, początkowo jako organ ROPCiO, podtytuł „Pismo młodych”.

Ukazało się 30 nr. o obj. 16-60 s., początkowo w formacie A4, następnie A5, drukowanych na powielaczu i offsecie (od 1979). Nr. 1-3 ukazały się w nakł. 200-500 egz., nr. 4/5-16 w nakł. 800 – 2 tys. egz., nr. 17-29 w nakł. 2-6 tys. egz.; miesięcznik, od 1979 dwumiesięcznik, od nr. 28 (1981) kwartalnik.

O politycznym obliczu pisma decydowali Aleksander Hall, Arkadiusz Rybicki i Jacek Bartyzel; w składzie redakcji także: Marian Piłka, Wiesław Parchimowicz, Maciej Grzywaczewski, Tomasz Mróz (krótko).

Początkowo miesięcznik ogólnostudencki. Po wpadce drukarskiej i konfiskacie powielacza pod koniec 1977 drukiem zajęło się Wydawnictwo Polskie, przemianowane następnie na Wydawnictwo Młoda Polska, z którym stały kontakt utrzymywał Mirosław Rybicki. Współwydawcą nr. 15 i 18 (1979) było Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja. Od nr. 18 (1979) ukazywało się z podtytułem: „Pismo Ruchu Młodej Polski”, stając się jego ideowym organem, stawiającym sobie za cel wypracowanie programu politycznego dla młodego pokolenia; od nr. 23 (1980) w podtytule: „Pismo ideowo-polityczne Ruchu Młodej Polski”.

Przeważała publicystyka o zabarwieniu konserwatywno-narodowym; publikowano własne dokumenty; często zamieszczano zdjęcia.

Po 13 XII 1981 przestało się ukazywać. Nr 30, ostatni, nie trafił do kolportażu, jego druk miał się zakończyć 16 XII.

Grzegorz Waligóra

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry