Hasła rzeczowe

brulion

"brulion", czasopismo literackie wydawane 1987 – IX 1990 w Krakowie przez Oficynę Literacką.

Ukazało się 15 nr. (w tym 5 podwójnych) o obj. 128-348 s. w formacie A6 i innych (15 × 17 cm i 17 × 11 cm), ilustrowanych, drukowanych na offsecie; kwartalnik. Nr 5/6 (1988) specjalny, poświęcony Josifowi Brodskiemu.

W składzie redakcji: Robert Tekieli (redaktor naczelny), Jarosław Baran, Wojciech Bockenheim, Krzysztof Koehler, Adam Michajłow; stali współpracownicy: Manuela Gretkowska, Katarzyna Krakowiak, Monika Krutel, Cezary Michalski, Olga Okoniewska, Mirosław Spychalski; przedstawiciele zagranicą: Krzysztof Winnicki (Nowy Jork), M. Gretkowska (Paryż).

Publikowano wiersze, fragmenty prozy, formy dramatyczne, komentarze, omówienia i recenzje dzieł literackich, wywiady; zamieszczano informacje ze świata sztuki, nowości wydawnicze. Pismo przyznawało Nagrodę „brulionu” dla najlepszego czasopisma oraz najlepszego napisu na murze. Narodziło się wokół niego środowisko twórcze zwane formacją „brulionu”.

Kolportaż o zasięgu ogólnopolskim. Nr. 14 i 15 z 1990 ukazały się legalnie, wydawanie pisma kontynuowano 1991-1999, nabrało charakteru katolickiego i konserwatywnego.

 

Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry