Hasła rzeczowe

Brygady Biało-Czerwone Obwód „Solidarność”

Brygady Biało-Czerwone Obwód „Solidarność”, organizacja podziemna działająca I-X 1982 w Kętrzynie i pow. kętrzyńskim oraz w Lidzbarku Warmińskim; skupiała głównie członków „S” i ich rodziny; w Kętrzynie należeli: Kazimierz Baczewski (przywódca), Jerzy Adamczyk, Stefan Bochenek, Stefan Gmyz, Ryszard Iwaszko, Stanisław Tuczko, Antoni Wiszniewski, Stanisław Wojcieski, Stanisław Woronko; w Korszach działalnością kierował Krzysztof Jasiński; w Lidzbarku Warmińskim należeli: Adam Bąk, Teresa Chuda, Maria Komorowska, Andrzej Leonowicz, Aleksander Pytlowany, Zenon Sikora, Leonard Woronko.

Składano przysięgę: „Ja, syn ziemi polskiej, członek Brygad Biało-Czerwonych, przysięgam być wierny ideałom mojego związku NSZZ «Solidarność». Będę walczył wszelkimi dostępnymi środkami o ich wcielenie w życie dla dobra mojej ojczyzny. Tajemnicy powierzonej mi nie zdradzę. Będę posłuszny rozkazom moich przełożonych. Tak mi dopomóż Bóg i święta Jego męka”. Organizacja miała strukturę trójkową. Wydawano (przy użyciu maszyny do pisania i samodzielnie wykonanego powielacza) i kolportowano plakaty, odezwy, ulotki (np. portret gen. Jaruzelskiego z podpisem: „Morderca polskich robotników, członek sowieckiej mafii, dotąd bezkarny”, „Uwaga kolaboranci i nadgorliwcy, nic was nie uchroni przed sprawiedliwością”), także informujące o pobiciu internowanych w Ośr. Odosobnienia w Iławie; wydano Odezwę do mieszkańców Warmii i Mazur kolportowaną podczas pielgrzymki do Świętej Lipki. Kolportowano pisma podziemne, m.in. „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Regionu Warmińsko-Mazurskiego”, „«Solidarność». Region Warmińsko-Mazurski”.

Członkowie grupy byli wielokrotnie zatrzymywani i przesłuchiwani; wobec dekonspiracji zaprzestali działalności.

Renata Gieszczyńska

Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Region Warmińsko-Mazurski

Opcje strony

do góry