Hasła rzeczowe

Brzask

"Brzask", podtytuł: „Pismo związkowe Koła Zakładowego NSZZ «Solidarność» w Instytucie Łączności”, wydawane w Warszawie 15 X 1980 – VIII 1981; nr. 2-9 z podtytułem: „Informator Koła Zakładowego NSZZ «Solidarność» w Instytucie Łączności”.

Ukazało się 12 nr. o obj. kilkunastu s. w formacie A4 i A5 (od nr. 3), drukowanych na powielaczu i offsecie; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Tadeusz Antos, A. Gaweł, Walenty W. Koszowy, Paweł Strumiłło, Maria Waśniewska.

Zamieszczano głównie teksty dot. spraw wewnętrznych instytutu oraz działalności „S” w Instytucie Łączności i Regionie Mazowsze.

 

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony

do góry