Hasła rzeczowe

CDN (Wrocław)

"CDN", pismo studenckie, ukazujące się VI 1982 – XII 1986 (z przerwami) we Wrocławiu, utworzone w środowisku Akademickiego Ruchu Oporu.

Ukazało się 36 nr. o obj. 4-24 s., drukowanych z matryc białkowych i techniką sitodruku w nakładzie 1,5-3 tys. egz., wydano też kilka nr. specjalnych i ulotkowych; początkowo tygodnik, od nr. 4 (1982) dwutygodnik, od nr. 30 (1984) miesięcznik.

Pierwsze 2 nr. zredagowali Krzysztof Bąkowski i Leszek Budrewicz, nr. następne: Waldemar Czachowski, Jakub Pigoń, Wojciech Hann; współpracowali m.in. Janusz Laska, Ewa Pielacha, Cezary i Witold Szwebesowie, o. Ludwik Wiśniewski.

Zamieszczano materiały publicystyczne, w IX 1982 m.in. relację żołnierza LWP, który 31 VIII 1982, ze swoją jednostką, otrzymał rozkaz udziału w tłumieniu demonstracji we Wrocławiu.

1984/1985, w związku z trudnościami finansowymi i organizacyjnymi, zmienił się wydawca – zostało nim środowisko tworzące nurt liberalno-konserwatywny we wrocławskiej opozycji. W nowym składzie redakcji m.in.: Tomasz Gabiś, K. Bąkowski, Jerzy Kosałek, Aleksander Popiel i Andrzej Maśnica. Wydano 2 nr., nr 3 został skonfiskowany w IV 1985 podczas aresztowania K. Bąkowskiego, zatrzymano wówczas większość członków redakcji.

Od I 1986 pismo wydawane przez członków NZS Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Medycznej we Wrocławiu. W redakcji: Robert Chmielarczyk, Dariusz Boho, Tomasz Wolman, Maciej Pasztor, C. i W. Szwebesowie, Tomasz Kloc; współpracowali m.in.: Ryszard Czarnecki, Bogdan Belka, Artur Adamski.

Po roku wydawanie zawieszono z powodu emigracji części redakcji i trudności organizacyjnych. W 1990 NZS UWr, we współpracy m.in. z R. Chmielarczykiem, rozpoczęło wydawanie pisma „23 – dawniej CDN” (redaktor naczelny Krzysztof Strauhman), które ukazywało się do 1992.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry