Hasła rzeczowe

CDN (Pabianice)

„CDN”, podtytuł: „Proletariusze wszystkich krajów, co wy na to?”; pismo wydawane 1 V – 3 VIII 1982 w Pabianicach przez podziemne wydawnictwo, od 1983 używające nazwy Pro Patria, założone w V 1982 przez Henryka Marczaka. Ukazało się 9 n-rów, obj. 4 s., format A4, druk z matryc białkowych, nakł. 500–1,5 tys. egz. (w piśmie podawano: 2150–2800 egz.); wszystkie okładki pisma zawierały rysunki Sławomira Łuczyńskiego i wykonywane były techniką linorytu; tygodnik, wychodziło nieregularnie; druk m.in. H. Marczak, Sławomir Łuczyński, Jan Marczak, Czesław Zajda, gł. w mieszkaniach H. Marczaka i S. Łuczyńskiego. Nr 10 (z 31 VIII 1982) nie ukazał się, wydrukowano tylko stronę tytułową. W redakcji: H. Marczak i S. Łuczyński (oprac. graf.). Publikowano przedruki dot. bieżących wydarzeń w kraju (m.in. wystąpienie mec. Władysława Siły-Nowickiego na procesie Jerzego Kaniewskiego, działacza „S” w Zakładach Mechanicznych Ursus), artykuły H. Marczaka i Jana Keplera o tematyce historycznej (m.in. o kulisach powstania PKWN, działalności Janusza Przymanowskiego w ZSRS w czasie II wojny światowej) i społ.-polit., poezję. Kolportowane gł. w Łodzi.

Tomasz Czarnecki

Opcje strony

do góry