Hasła rzeczowe

CDN (Częstochowa)

"CDN", pismo wydawane 13 III 1982 – X 1988 w Częstochowie (najdłużej wychodzące pismo podziemne w tym mieście). Założone i redagowane przez Zbigniewa Muchowicza i Władysława Trzeciaka (do nr. 6).

Ukazało się 59 nr. o obj. 4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu ręcznym (druk organizował Jan Kramarski) w nakładzie do 4,5 tys. egz.; dwutygodnik.

W winiecie nr. 1 jako wydawcę umieszczono fikcyjny Komitet Obrony Idei „S” (od nr. 2 Komitet Oporu „S”). W VI 1982, na bazie sieci kolportażu „CDN” powstał podziemny Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny „S”, w XII 1982 przemianowany na Tymczasową Komisję Regionalną „S”. Pismo wydawane odtąd przez MKK, następnie TKR zamieszczało oświadczenia władz krajowych (TKK) i regionalnych podziemnej „S”, informacje z zakładów pracy Regionu, nazwiska i adresy donosicieli i kolaborantów, wezwania do demonstracji 31 VIII 1982 i 1 V 1983. W nr. 19 z XII 1982 opublikowano projekt organizacji Państwa Podziemnego Solidarności.

W IV 1983, po aresztowaniu Z. Muchowicza, J. Kramarskiego i grupy kolporterów, wydawanie przejął Jerzy Jeziorowski (miesięcznik o obj. 2 s.). W I 1985 pismo przestało być biuletynem TKR, w VI 1985 (po nr. 50) wydawanie przerwano.

W IV 1987 wznowił je Herbert Stefan Dąbek (miesięcznik o obj. 4 s. w formacie A5, drukowany techniką sitodruku). Zamieszczano głównie informacje z Regionu i komentarze polityczne. Kolportowano bezpłatnie.

 

Wojciech Rotarski

Częstochowa, Region Częstochowa

Opcje strony

do góry