Hasła rzeczowe

CDN

"CDN", czasopismo wydawane 1982-1989 przez „S” przy Zarządzie Portu Szczecin-Świnoujście; 1983-1985 z podtytułem: „Pismo Informacyjno-Społeczne NSZZ «S»”, w 1985: „Pismo Społeczno-Polityczne Portowców”, 1985-1988: „Gazeta Informacyjna Portowców”, 1988-1989: „Pismo NSZZ «S» Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście”.

Wydano ponad 78 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A5, początkowo przepisywane na maszynie, następnie drukowane na powielaczu w nakładzie ok. 1 tys. egz. Ukazywało się nieregularnie, od 1988 jako tygodnik; 1982-1983 i 1985-1986 bez numeracji ciągłej i datowania, 1983-1984 i 1986-1988 z numeracją ciągłą i/lub roczną, 1988-1989 z numeracją roczną.

W składzie redakcji: Zygmunt Dziechciowski (ps. Krzysztof), Tadeusz Olczak (ps. Doker), Barbara Wachowiak, Jadwiga Marszczek (ps. Vox), Andrzej Ziemiński (ps. Długi), Edward Radziewicz (ps. Lech), Józef Rymsza.

Tematyka dotyczyła działalności związkowej, głównie w Porcie Szczecin-Świnoujście, także na terenie Pomorza Zachodniego, komentowano bieżące wydarzenia polityczne, poruszano zagadnienia społeczno-gospodarcze (głównie trudności w zaopatrzeniu).

Paweł Skubisz

Region Pomorze Zachodnie, Świnoujście

Opcje strony

do góry