Hasła rzeczowe

Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie

Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie, powstał w 1984 przy kościele św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach z inicjatywy ks. Kazimierza Jancarza, przy współudziale m.in. Jana L. Franczyka i Mieczysław Gila; twórcy ChUR nawiązywali do działalności ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). kard. S. Wyszyńskiego zawsze troszczącego się o wykształcenie robotników. Celem ChUR było dokształcanie i społeczna aktywizacja środowisk robotniczych.

Uniwersytet funkcjonował w cyklu 4-semestralnym, wykłady odbywały się w co drugą sobotę. Zajęcia prowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, Papieskiej Akademii Teologicznej i in. uczelni Krakowa i z całej Polski (m.in. z KUL), także znani opozycjoniści i działacze związkowi, m.in. Jacek Baluch, Andrzej Chwalba, Tomasz Fijałkowski, Tomasz Gąsowski, Józefa Hennelowa, o. Antoni Jarnuszkiewicz SJ, o. Jan Andrzej Kłoczowski OP, o. Paweł Młynarz OCist., Barbara Niemiec, o. Marek Pieńkowski OP, Andrzej Romanowski, o. Jacek Stożek OCist., Jerzy Surdykowski, Ryszard Terlecki, ks. Jan Wal, Stefan Wilkanowicz, Jerzy Zdrada i Janusz Kutyba. Wykładano podstawy filozofii, katolickiej nauki społecznej, prawa, pedagogiki, historii i kultury oraz zagadnień ekonomii. Po roku działalności program na życzenie słuchaczy poszerzono o wykłady z zakresu etyki i życia duchownego.

Funkcję rektora ChUR pełnił J.L. Franczyk. W Mistrzejowicach kształciło się ok. 500 osób, ok. 400 w filiach ChUR przy kościołach: oo. karmelitów na Piasku, św. Kazimierza przy ul. Reformackiej i św. Józefa w Podgórzu. Wykłady odbywały się w kościołach lub salkach katechetycznych. W zajęciach oprócz robotników uczestniczyli także studenci, nauczyciele oraz uczniowie szkół średnich. ChUR działał do 1988.

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry