Hasła rzeczowe

Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy we Wrocławiu

Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy we Wrocławiu, funkcjonował przy parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu 1983-1989. Istotne znaczenie w powołaniu uniwersytetu miał Antoni Lenkiewicz oraz proboszcz parafii ks. Adam Wiktor. Zastępcą Lenkiewicza był Leszek Wierzejski, a za sprawy organizacyjno-porządkowe odpowiadał Władysław Fus. W ramach uniwersytetu odbywały się wykłady z historii Polski dotyczące przede wszystkim tradycji niepodległościowych prowadzone przez Lothara Herbsta, Stanisława Koladę, Antoniego i Tadeusza Lenkiewiczów, Wincentego Pycaka, Krzysztofa Turkowskiego, Henryka Wolniaka, a także przez wykładowców spoza Wrocławia (m.in. Władysław Barański, Ryszard Bocian, Andrzej Milczanowski). ChUR obok Komisji Zakładowych „S” i innych organizacji fundował w kościele tablice pamiątkowe poświęcane najczęściej z okazji ważnych rocznic. Współpracowano także z Duszpasterstwem Ludzi Pracy funkcjonującym przy tej samej parafii. W 1987 z inicjatywy uniwersytetu uratowano przeznaczone do niwelacji kwatery 81A i 120 Cmentarza Osobowickiego, gdzie spoczywały ofiary stalinowskiego terroru. ChUR podjął się także odnowienia tej części nekropolii, stawiając tam brzozowe krzyże.

Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry