Hasła rzeczowe

Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy we Wrocławiu

Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy, działał 1983–1989 przy parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu. Utworzony z inicjatywy Antoniego Lenkiewicza, pełniącego funkcję prezesa, oraz proboszcza parafii o. Adama Wiktora. Z-cą A. Lenkiewicza był Leszek Wierzejski, a za sprawy organizacyjno-porządkowe odpowiadał Władysław Fus. ChUR liczył kilkadziesiąt członków, którzy posiadali indeksy i opłacali składki. Co tydzień w czwartki odbywały się otwarte wykłady z historii Polski dot. przede wszystkim tradycji niepodległościowych prowadzone przez: Lothara Herbsta, Stanisława Koladę, A. i Tadeusza Lenkiewiczów, Wincentego Pycaka, Krzysztofa Turkowskiego, Henryka Wolniaka, L. Wierzejskiego oraz wykładowców spoza Wrocławia (m.in. Władysław Barański, Ryszard Bocian, Andrzej Milczanowski). Oprócz członków uniwersytetu, w wykładach uczestniczyli wolni słuchacze, frekwencja wahała się od kilkudziesięciu do kilkuset osób. ChUR fundował w kościele tablice pamiątkowe, najczęściej z okazji ważnych rocznic (np. tablica upamiętniająca Józefa Piłsudskiego w 50. rocznicę jego śmierci).

W 1984 A. Lenkiewicz przekonał proboszcza parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowiach ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Kazimierza Jancarza do założenia podobnego uniwersytetu (ChUR im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego), z którym podjęto współpracę.

W 1985 działacze wrocławskiego ChUR wzięli udział w głodówce w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. Współpracowano także z Duszpasterstwem Ludzi Pracy przy parafii. Członkowie ChUR uczestniczyli w pielgrzymkach, m.in. na Jasną Górę, do Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin w Wambierzycach, podczas których A. Lenkiewicz wygłaszał do pielgrzymów krótkie prelekcje W 1987 z inicjatywy Ireny Kluby i Danuty Skraby uratowano przeznaczone do niwelacji kwatery 81A i 120 Cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu, na którym spoczywały ofiary stalinowskiego terroru. ChUR podjął się także odnowienia tej części nekropolii, stawiając tam brzozowe krzyże.

Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry