Hasła rzeczowe

Co Było?

"Co Było?", podtytuł: „Serwis informacyjny Ruchu «WiP»”, pismo wydawane XI 1987 – II 1988 we Wrocławiu.

Ukazało się 12 nr. o obj. 2-8 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 300-600 egz., wychodziło nieregularnie.

W składzie zespołu: Leszek Budrewicz i Marek Krukowski.

Zamieszczano głównie informacje i artykuły dotyczące ekologii oraz akcji na rzecz ochrony środowiska; opublikowano dodatek ekologiczny „Wyczytane w Prasie” nr. 1-3 do nr. 6, 7 i 10 (z 1988).

 

Artur Adamski

Opcje strony

do góry