Hasła rzeczowe

Co Dalej...

"Co Dalej...", pismo wydawane 5 X – 14 XII 1981 przez NZS Politechniki Wrocławskiej; podtytuł: „Wiadomości, komentarze, opinie”; tytułem nawiązywało do wydawanego od początku istnienia NZS pisma „O Co Chodzi”.

Ukazało się 10 nr. i 2 nr. specjalne: „Przyczyny strajku na WSI Radom” z 10 XI 1981 i nr z 8 XII 1981, również o tematyce strajkowej, wydany razem z „Hebdziolem”; obj. 2-12 s., format A4, drukowane na powielaczu i offsecie, m.in w Zakładach Graficznych PWr w nakładzie 500-1000 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie zespołu: Krzysztof Błachut (redaktor naczelny), Dorota Bochen, Jerzy Drozd, Rafał Guzowski, Wojciech Janowski, Agnieszka Kacprzak, Jarosław Kłoczko, Zbigniew Kopaczyński, Marek Starobrat, Wiesław Żywicki; autorzy ilustracji: Stanisław Łaski, Tomasz Kozyra.

Zamieszczano przede wszystkim informacje o działalności NZS, teksty publicystyczne i satyryczne. W stopce nr. 10 (ostatniego) podano godz. wydania: 7.00. Po opanowaniu gmachów strajkującej PWr przez ZOMO i zatrzymaniu większości członków redakcji i drukarzy pismo przestało się ukazywać.

 

Artur Adamski

Opcje strony

do góry