Hasła rzeczowe

Co Słychać

"Co Słychać", biuletyn informacyjny Komisji Porozumiewawczej „S” Zakładów Ziemi Ząbkowickiej, założony z inicjatywy osób zrzeszonych w „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Ząbkowickiej, wydawany XI 1980 – XII 1981 i IV-XII 1989 w Ząbkowicach Śl.; inne podtytuły: „Pismo NSZZ «Solidarność» Międzyszkolna Komisja Zakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania” (nr. 29-32 z 1981), „Biuletyn Informacyjny Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej Ziemi Ząbkowickiej «Solidarność»” (nr 33 z 1981), „Związkowy Tygodnik NSZZ «Solidarność» Ziemi Ząbkowickiej” (od nr. 34 z 1981); od nr. 5 (1981) z dopiskiem: „Do użytku wewnątrzzwiązkowego”.

Do końca 1989 ukazało się 79 nr. (XI-XII 1980 – 3 nr., w 1981 – 44 nr., IV-XII 1989 – 32 nr.) o obj. 2-25 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 200-500 egz., początkowo w Inspektoracie Oświaty i Wychowania w Ząbkowicach Śl., następnie w siedzibie „S” tamże; wychodził nieregularnie.

W składzie zespołu: Marian Morawski (główny inicjator pisma i redaktor naczelny), Genowefa Wiśniowska i Józefa Grzęda (ilustratorka).

Publikowano artykuły dot. spraw związkowych i ogólnospołecznych, np. przyczyn kryzysu gospodarczego, realizacji porozumień społecznych, pojawiały się także tematy religijne oraz wiersze, żarty i małe formy satyryczne; w 1981 większość objętości pisma stanowiły przedruki z wielu pism „S” z całego kraju.

Kolportowany przez Mariana Morawskiego, członków MKP „S” Ziemi Ząbkowickiej oraz tzw. kioski Ruchu.

W IV 1989 reaktywowane przez M. Morawskiego jako pismo członków i sympatyków „S” Ziemi Ząbkowickiej; zaangażowane głównie w sprawę wyborów parlamentarnych i samorządowych oraz reaktywowania struktur „S”. W VIII 1990 formalnie zarejestrowane przez M. Morawskiego, stało się pismem niezależnym, poruszającym tematy polityczne, społeczne i regionalne; ukazywało się do 1994.

Agnieszka Klarman

Opcje strony

do góry