Hasła rzeczowe

Co u Nas

"Co u Nas", podtytuł: „Pismo młodzieży szkolnej”, podziemne pismo młodzieży szkół średnich, ukazujące się we Wrocławiu od II 1984 do XI 1985. Inicjatywa utworzenia gazetki powstała w środowisku związanym z Młodzieżowymi Jednostkami Oporu w wyniku woli kontynuowania działalności konspiracyjnej po aresztowaniu Sławomira Niećki i likwidacji jego drukarni w XII 1983. W I 1984 część członków MJO uznała, że kontynuowanie działalności pod dawnym szyldem może obciążyć uwięzionego, poddanego śledztwu i oczekującemu na proces. Nowe pismo miało mieć niewielkie rozmiary, ale ukazywać się w czasie roku szkolnego dwa razy w tygodniu.

Ukazało się 30 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A-4 (nagłówek odbijany był kolorową pieczątką), drukowanych na powielaczu i ramce sitodrukowej w nakładzie 300-2000 egz. Trzykrotnie wydano dodatek społeczno-kulturalny pt. „Kropelka”.

W zespole redakcyjnym m.in. Przemysław Jaworski, Ewa Kapała, Piotr Buzar.

Pismo zawierało wiadomości o wydarzeniach w szkołach Wrocławia, odnotowywało prześladowania uczniów z powodów politycznych i religijnych. Stanowiło jedną z platform organizacji protestów w szkołach, m.in. „cichych przerw”. Zawierało także wezwania do uczestnictwa w demonstracjach ulicznych i mszach za ojczyznę, analizy dotyczące aktualnych wydarzeń, rocznicowe teksty historyczne.

Docierało do niemal wszystkich szkół ponadpodstawowych Wrocławia.

Zakończenie wydawania pisma było wynikiem przejścia jego twórców do struktur konspiracji studenckiej i „dorosłej”. W związku z tym, że miejsce „Co u Nas” zajęły pisma utworzone przez młodsze roczniki uczniów, przerwanie wydawania pisma przez jego twórców nie zostało uznany za znaczącą stratę.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry